Aká je zamestnanosť v EÚ?

IKona hodín

2 min čítania

Ikona kalendáru

08.01.2018

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Nezamestnanosť na Slovensku stále klesá. To sú pozitívne informácie, ktorými nás média ohurujú v posledných rokoch akosi pravidelne. A tento trend nie je len u nás.

Na základe výsledkov z 28 krajín EÚ, ktoré v roku 2017 zverejnil Eurostat na svojich stránkach, dosiahla v roku 2016 miera zamestnanosti (t.j. podiel obyvateľstva v produktívnom veku, ktorí majú zamestnanie) doteraz najvyššiu ročnú priemernú hodnotu – a to 71,1%. Najvyššiu hodnotu pritom udávajú vo Švédsku (nad 80%), Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku. Slovensko patrí k priemeru (necelých 70%), obdobne ako Poľsko, Rumunsko, či Portugalsko.
Štatistika veľmi prehľadne spracováva údaje od roku 1993 do roku 2016. Najväčšie výkyvy v zamestnanosti – či už smerom nahor alebo nadol – zaznamenali napr. v Luxembursku, Grécku, Bulharsku, Španielsku, na Malte. Naopak stabilita, viacmenej rovnomerný vývoj za uvedené obdobie, prevláda v severských krajinách, ako aj u nás, v Slovinsku, Česku.

Pozitívnou informáciu pre mnoho žien je určite fakt, že v posledných desaťročiach sa v zamestananosti znížil rozdiel medzi pohlaviami. Či už to bolo spôsobené zvýšenou zamestnanosťou žien (ako napr. v Španielsku, Holandsku, Írsku) alebo zníženou zamestnanosťou mužov (Grécko, Cyprus – kde klesla od roku 1993 až o 15%).

Vo všeobecnosti stále platí, že miera zamestnanosti mužov je vyššia ako zamestnanosť žien (výnimku, podľa zverejnených údajov, tvoria len pobaltské štáty Litva a Lotyšsko, kde v roku 2010 došlo k prudkému poklesu v zamestnanosti mužov).

Zaujímavé sú údaje z Turecka, kde vplyvom kultúrnych a spoločenských zvyklostí je najvýraznejší rozdiel medzi zamestnanosťou mužov (75%) a zamestnanosťou žien (30%).
Vývoj na Slovensku je mapovaný od roku 1997, kedy bola zamestnanosť mužov okolo 75% a žien tesne pod 60%. Počas nasledujúcich desiatich rokov úroveň kolísala okolo týchto hodnôt (pričom zamestnanosť mužov vykazovala skôr pokles) a v roku 2008 dosiahla hranicu 80% u mužov a 60% u žien. Smerom do roku 2016 sa zamestnanosť žien zvýšila nad úroveň 60%.

(spracované podľa: www.ec.europa.eu/eurostat/data)
Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!