5 super tipov ako zlepšiť medziľudské vzťahy na pracovisku

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

01.07.2017

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Kvalitne a načas hotová práca budú vždy alfou a omegou každej úspešnej spoločnosti. Rovnaká miera pozornosti by však mala byť venovaná aj medziľudským vzťahom na pracovisku, pretože tie výrazne vplývajú na priebeh získavania požadovanej produktivity.

Ak by sme sa mali kamarátiť so všetkými našimi kolegami rovnako, bolo by nám to isto veľmi neprirodzené, až nepríjemné. Je normálne, že si s niektorými vychádzame lepšie, pretože zdieľame intenzívnejšie sympatie. V rámci pohodovej pracovnej atmosféry je však nevyhnutné, aby sme s ľuďmi vo svojom okolí vychádzali ústretovo a zaujímali sa o nich aspoň na priemernej úrovni. Výsledky takéhoto snaženia sa jednoznačne prejavia na celkovej efektivite spoločnosti, nehovoriac o tom, že zreteľne spríjemnia aj váš pobyt v nej. V nasledujúcich riadkoch si popíšeme jednotlivé kroky, ako čo najlepšie cibriť naše medziľudské vzťahy na pracovisku, ale aj mimo neho.

Čo môžem urobiť ja pre zlepšenie medziľudských vzťahov na pracovisku?


1.   Cibrite komunikáciu

K plnohodnotnej komunikácii dochádza, keď vám kolega/šéf naozaj rozumie, a nie, keď sa s druhým len rozprávate. Jeden z najväčších problémov však nastáva, keď pracujeme s mylným predpokladom, že druhá osoba rozumie správe, ktorú sme jej vyslali.

Zlá komunikácia na pracovisku môže viesť k celej plejáde negatívnych prejavov ako ohováranie, neochota, či nevôľa spolupracovať. S jej správnym zaobchádzaním naopak udržujeme pozitívnu morálku zamestnancov, ktorí prichádzajú s radosťou do práce a plnia si pracovné povinnosti naozaj kvalitne.

2.   Nesťažovať sa v práci na prácu

Každý potrebuje občas „vypustiť ventil“ a zalamentovať nad neideálnosťou našej práce. Sme takto orientovaná spoločnosť a je to absolútne prirodzené nutkanie. Pokiaľ nepracujete ako predavač zmrzliny alebo ochutnávač jedla, šanca, že zažívate v práci nadmerný stres je dosť mizivá. Sťažovanie je v pohode- ak ho robíte v blízkosti osoby, ktorá s vami nepracuje, priateľa, kamaráta, psa. Odvyknite si však ponosovať o práci v práci.

3.   Kamarátiť sa

Vykonávanie práce v kruhu priateľov je jeden z najčastejších dôvodov, prečo ľudia milujú svoju prácu. Je, samozrejme, nepravdepodobné, že sa skamarátite so všetkými kolegami, môžete sa však snažiť o postupný vzájomný rešpekt, ktorý prerastie do niečoho veľmi podobného. Ostávajte pozitívny a ohľaduplný voči ostatným vo firme a nezdráhajte sa s nimi zdieľať mimopracovné aktivity. Práve počas nich vznikajú ozajstné kamarátske putá.

4.   Zachovajte si profesionalitu

Vytváranie kamarátstiev na pracovisku je skvelé, no nesmiete zabúdať na to, čo v práci vykonávate a čo je vašim hlavným poslaním. Hodiny strávené vtipkovaním a zabávaním sú súčasťou príjemného pracovného prostredia a zdravých medziľudských vzťahov, no nesmú mať dopad na vašu produktivitu.

Nezúčastňujte sa na ohováraní! Je to toxický spôsob komunikácie, ktorý rozožiera stabilné vzťahy a plodí nevraživosť. Dôveryhodnosť je významným prvkom pri utužovaní vzťahov, jej narúšanie špiní priateľstvá.

5.   Úcta k ostatným

Kedykoľvek vám niekto pomôže, dajte mu výrazne najavo, že si to vážite. Všetci od vášho šéfa až po upratovačku túžia po tom, aby si ich prácu niekto vážil. Nehanbite sa pochváliť akéhokoľvek kolegu, keď urobí niečo dobre. Takéto správanie otvára dvere k výborným medziľudským vzťahom na pracovisku.

Odporúčané „jednohubky“ na zlepšenie medziľudských vzťahov

✓ Vyhýbajte sa konfliktom, prípadne ich riešte z očí do očí.

 Pozitívny vzťah musíte mať najskôr sami zo sebou, aby ste ho mohli mať so svojim okolím.

 Akceptujte a oslavujte fakt, že každý sme iní.

 Aktívne venujte pozornosť tomu, čo vám kto hovorí.

 Obetujte svoj čas pre druhých.

 Pracujte na svojich komunikačných zručnostiach.

 Naučte sa dávať a prijímať konštruktívnu kritiku.

 Naučte sa odmeňovať zamestnancov.

 Eliminujte rivalitu.

 Správajte sa k ľudom presne tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!