Čo je daň z príjmu zamestnanca a aká je v roku 2023?

IKona hodín

10 min čítania

Ikona kalendáru

25.11.2023

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Téma daní a ich platenia zďaleka nepatrí medzi najpríjemnejšie, ale vyhnúť sa im jednoducho nedá. Najmä ak je reč o dani z príjmu týkajúcej sa takmer každej zárobkovo činnej osoby. Zistite, aká je v roku 2023 výška dane z príjmov a aké sú hranice základu dane pre jej jednotlivé sadzby. Poradíme tiež, ako si môžete daň z príjmu znížiť a čo čaká tých, ktorí majú nadštandardný príjem.

 

Aká je výška dane z príjmu?

Daň z príjmu je povinná platiť drvivá väčšina zárobkovo činných osôb a týka sa preto aj zamestnancov. Oproti živnostníkom je však ich situácia o čosi jednoduchšia, pretože preddavky na daň zráža zamestnávateľ a rovnako môžete zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania. Ak teda nemáte iné príjmy ako tie zo závislej činnosti, akékoľvek starosti s podávaním daňového priznania či platením dane z príjmu môžete vo väčšine prípadov hodiť za hlavu. Aby sme ale boli presnejší, obšírnu otázku z podnadpisu zúžme a zamerajme sa iba na výšku dane z príjmu fyzických osôb, ktorá sa týka zamestnancov.

Základná sadzba dane z príjmu fyzických osôb je 19 % z tej časti základu dane, ktorá neprekročí 176,8 násobok sumy životného minima platnej v januári. Pre rok 2023 je táto suma presne 41 445,46 eura, resp. mesačne 3 453,78 eur. Zjednodušene povedané, ak zarobíte ročne resp. mesačne menej ako je táto suma, z vašej mzdy budete platiť daň z príjmu podľa základnej sadzby 19 %.

Ako už podľa toho, čo sme doteraz spomenuli, iste tušíte, daň z príjmu vo výške 19 % zo základu dane neplatí pre každého. Ak váš základ dane za rok presiahne 41 445,46 eura, sadzba dane z príjmu bude predstavovať 25 %, pričom takto zvýšená sadzba sa bude vzťahovať len na tú časť zárobku, ktorá túto hranicu prekročí.

 

Kam putujú peniaze vybraté na dani z príjmu?

Bez ohľadu na to či hovoríme o daniach z príjmu zamestnancov alebo podnikateľov, ide o dôležitý príjem pre všetky obce a vyššie územné celky. Je preto celkom pochopiteľné, že ak sa dvíha nezdaniteľná časť príjmu, výška daňových bonusov, či suma životného minima, ako prví sa ozývajú zástupcovia územnej samosprávy, pretože to znamená menej peňazí do rozpočtu. Podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa totiž výnos z dane z príjmu rozdeľuje medzi obec (70 %) a vyšší územný celok (30 %), pričom výnos obciam a VÚC rozdeľuje príslušný Daňový úrad.

Z peňazí vybratých na dani z príjmu tak obec, prípadne vyšší územný celok zabezpečuje napríklad opravu ciest, financovanie škôl, zdravotníckych zariadení či iných zariadení sociálnych služieb. Pre zaujímavosť uveďme, že podľa predpokladov sa na dani z príjmov fyzických osôb podarí za rok 2023 vyzbierať vyše 3,86 miliardy €.

 

Ako sa počíta daň z príjmu?

Spomenuli sme už, že z pozície zamestnanca si väčšinou nemusíte robiť starosti s výpočtom dane z príjmu. Platí to najmä v prípade, ak máte jediný zdroj príjmu, a to práve zo zamestnania. Daň z príjmu vám navyše zo mzdy automaticky zráža zamestnávateľ na preddavky a túto položku nájdete aj vo vašej výplatnej páske. Ako je to ale so samotným platením a výpočtom? Najjednoduchšou situáciou je, ak máte len jedno zamestnanie a teda aj jeden príjem zo závislej činnosti, kedy na základe písomnej žiadosti za vás zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

V prípade, ak ste za uplynulý rok mali viacerých zamestnávateľov a uplatňujete si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus, o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné písomne požiadať posledného z nich a predložiť potvrdenia o príjmoch od ostatných zamestnávateľov za uplynulý rok. O niečo jednoduchšiu situáciu máte v prípade, ak si neuplatňujete daňový bonus a ani nezdaniteľnú časť základu dane. Vtedy vám stačí o vypracovanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek z vašich zamestnávateľov.

V prípade, ak si žiadnu z vyššie uvedených povinností nesplníte a váš celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2023 je vyšší ako 2 461,41 €, máte povinnosť podať si daňové priznanie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V tejto súvislosti sa oplatí vedieť, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je stanovená do 2. apríla 2024.

 

Kedy sa neplatí daň z príjmu?

Povinnosť platiť daň z príjmu, resp. podať daňové priznanie je pravidelne aktuálnou témou aj pre brigádnikov a často sa stretávame s otázkou, do akej sumy sa daň z príjmu neplatí. Táto suma je každý rok mierne odlišná a v roku 2023 táto suma predstavuje už spomínaných 2 461,41 €.

V praxi to teda znamená, že ak všetky vaše príjmy za daný rok nepresiahnu túto sumu, nie ste povinní zaplatiť daň z príjmu a ani vám nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Rovno sa ale oplatí dodať, že daňové priznanie môžete podať dobrovoľne. V takom prípade si uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške, teda 4 922,82 € a vyčíslite preplatok na dani, ktorým sú preddavky na daň zrazené zamestnávateľom počas roka 2023.

 

Ako si môžete daň z príjmu znížiť?

Zníženie dane z príjmu je možné dosiahnuť iba využitím daňového bonusu na dieťa, ktorým sa zvýši vaša čistá mzda. Pre úplnosť dodajme, že ide o mesačný príspevok na maloleté dieťa, prípadne dieťa, ktoré je denným študentom vysokej školy do dovŕšenia 26. roku života. Mimochodom, v roku 2023 došlo k citeľnému zvýšeniu daňového bonusu, ktorého výška je maximálne 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov, resp. 50 € na dieťa po dosiahnutí 18 rokov.

K daňovému bonusu existujú aj alternatívy, ktoré však neznižujú samotnú daň z príjmu, ale pomocou nich si znížite základ dane. Vo výsledku to teda bude znamenať, že budete platiť o niečo nižšiu sumu na dani z príjmu. Základ dane si môžete znížiť prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie, uplatnením daňového bonusu na zaplatené úroky, prípadne nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!