IKAR

IKAR

So spoločnosťou Proplusco spolupracujeme od roku 2012. Naše partnerstvo je založené na korektných
základoch.

Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť je zameraná na distribúciu a obrátkovosť tovaru sa riadi sezónnosťou, musíme počty zamestnancov v jednotlivých obdobiach meniť, v čom nám Proplusco výrazne napomáha a šetrí čas.

Vyhovuje nám aj organizačná štruktúra Proplusco, od koordinátora priamo na pracovisko u nás v spoločnosti, cez projektového manažéra ako kontaktnej a sprostredkovateľskej osoby, až po samotného obchodného manažéra.

Dodávaní zamestnanci spĺňajú vopred dohodnuté požiadavky. V neposlednej rade oceňujeme férový prístup a promptnosť Proplusco.

Spoluprácu s PS môžeme len odporúčať.
partner