ATLC

ATLC

ATLC spol. s r.o. sa zaoberá inštaláciami štruktúrovaných kabeláží. Rozsiahlosť niektorých inštalácii vyžaduje väčšie množstvo kooperujúcich ľudí súčasne, naviac ľudí schopných akceptovať príkazy, schopných rozmýšľať, pripravených reagovať.

Býva mnoho krát ťažké nájsť v dostatočne krátkom časovom úseku dostatok takýchto ľudí, ktorí navyše musia prísť načas na definované miesto.

Toto bol dôvod, prečo sme nadviazali s Propluscom, resp. jeho právnym predchodcom Agentúrou Plus - spoluprácu, a to ešte koncom 90-tych rokov. Ukazuje sa to, ako veľmi správne rozhodnutie, ako veľmi efektívna spolupráca. Proplusco na podnet získa dostatok pracovníkov, nezaťažuje svojich klientov zbytočnou administratívnou činnosťou a tak sa môžeme venovať jadru svojho podnikania.

Z týchto dôvodov spoločnosť Proplusco vrelo odporúčame.
partner