Plastic Omnium Auto Exteriors

Plastic Omnium Auto Exteriors

Naša spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou PROPLUSCO spol. s,r.o poskytujúcou personálne služby. Na základe doterajších skúseností sme sa presvedčili, že PROPLUSCO spol. s.r.o možno považovať za seriózneho partnera v oblasti poskytovania personálnych služieb.


Oceňujeme prístup ku všetkým našim požiadavkám, ako aj spôsob spolupráce. Služby spoločnosti PROPLUSCO spol. s.r.o sú dodávané vo vysokej kvalite a dohodnutých termínoch.


Služby spoločnosti PROPLUSCO spol s.r.o môžeme jednoznačne odporučiť aj ich ďalším potenciálnym klientom.
partner