POTREBUJETE PRACOVNÍKOV?

alebo volajte 02 / 654 12 143

Dajte nám o sebe vedieť
a pošlite nám svoj životopis.

Chcete pracovať?

Mzdová kalkulačka

Viac informácií o voľných
pracovných ponukách
sa dozviete na:

Brigady.info

Mzdová kalkulačka

Kalkulačka pre výpočet čistej mzdy.

Dôležité informácie pre výpočet mzdy:
- minimálna mzda 2017 = 435,00 EUR,
- životné minimum = 198,09 EUR,
- odpočítateľná položka na jedno nezaopatrené dieťa od 1.7.2013 = 21,41 EUR.

Pravidlo uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka:

základ dane daňovníka

základ dane daňovníka nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

je nižší / rovný ako 100 x životné minimum (19 458 EUR)  19,2 x životné minimum  = 3 735,94 EUR
je vyšší ako 100 x životné minimum (19 458 EUR)  44,2 x životné minimum – ¼ základu dane daňovníka = 8 600,436 – ¼ základu dane daňovníka (ak je suma nižšia ako nula, nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka)Mesačná hrubá mzda
Počet detí
Pracovnoprávny vzťah
Ako pracujem
Uplatnenie nezdaniteľného základu
Čistá mesačná mzda   0.00 EUR    
Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca       0.00 EUR
Zdravotné poistenieZamestnanecZamestnávateľ
Zdravotné poistenie 4,00 % 0.00 EUR 14,00 % 0.00 EUR
Sociálne poistenie  
Nemocenské poistenie 1,40 % 0.00 EUR 1,40 % 0.00 EUR
Starobné poistenie 4,00 % 0.00 EUR 14,00 % 0.00 EUR
Invalidné poistenie 3,00 % 0.00 EUR 3,00 % 0.00 EUR
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 0.00 EUR 1,00 % 0.00 EUR
Garančný fond     0,25 % 0.00 EUR
Rezervný fond     4,75 % 0.00 EUR
Úrazové poistenie     0,80 % 0.00 EUR
Odvody spolu  
Odvody spolu 13,40 % 0.00 EUR 25,20 % 0.00 EUR
Daň z príjmu  
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane (NZČD)   0.00 EUR    
Príjem zdaňovaný preddavkom   0.00 EUR    
Mesačný základ dane   0.00 EUR    
Daň z príjmu 19,00 % 0.00 EUR    
Bonus  
Daňový bonus na dieťa   0.00 EUR    
kontakt

PROPLUSCO spol. s r.o.
Staré Grunty 36
Bratislava 841 04

Obchodné oddelenie
mobil: 0911 966 599
tel./fax.: 02/654 12 143
E-mail: info@proplusco.sk

Copyright©2012 for PROPLUSCO by visibility