Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-02-25

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zákon

Nezabudnite si splniť svoju povinnosť.

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-02-25

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zákon

Darujte 2 % organizácií ktorá to potrebuje

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-03-03

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zákon

Kariéra

Zbavte sa starých strastí z minulosti.

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-03-06

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zákon

Kariéra

Poznajte svoje práva v každej situácii!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-03-10

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zákon

Kariéra

Pozor na tieto povinnosti v práci

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-03-10

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zamestnávateľ

Zákon

Aké opatrenia by sa mali prijať?

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-03-16

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zákon

Aké sú vaše možnosti?

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

2020-03-18

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kategorií Kategórie:

Zákon

Prinášame riešenie ako na to.