Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.

Najdite si prácu

Obchodno-technický manažér s anglickým alebo nemeckým jazykom

Bratislava 1500 – 2500 €/mesiac v závislosti od prac. Skúseností a znalostí TPP
TOP Top badge

Krátky popis


Ponúkame pracovnú príležitosť pre prosperujúcu spoločnosť v oblasti stavebníctva na pozícii obchodno-technický manažér, pri ktorej využijete svoje nadobudnuté skúsenosti a znalosť cuzdieho jazyka. Neváhajte nám zaslať svoj životopis.


Náplň práce


Pre úspešnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti stavebníctva hľadáme technický zdatného kadidáta s obchodným duchom a znalosťou nemeckého alebo anglického jazyka na komunikatívnej úrovni.

Vašou hlavnou náplňou práce bude: 

Obchodná činnosť:
- vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci SR
- prezentácia a propagácia spoločnosti vrátane technológií
- prijem, evidencia a spracovanie dopytov
- poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom
- rozvíjanie znalostí v oblasti výkopových a bezvýkopových technológií
- podporné marketingové aktivity, monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít
- zodpovednosť za plnenie osobného obchodného plánu 
- reportovanie obchodných výsledkov 
- vedenie obchodných rozhovorov, zisťovanie potrieb zákazníkov
- vypracovanie cenových ponúk, návrhov riešenia podľa požiadaviek zákazníkov
- aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov
- príprava ZOD a jej predkladanie na schválenie nadriadenému
Kalkulovanie dopytov:
-
 fyzická prehliadka miesta stavby, zvolenie vhodnej technológie výstavby
- kontrola projektovej dokumentácie po stránke technickej úplnosti a správnosti, najmä s požiadavkami prevádzkovateľov (prevádzkové štandardy)
- kontrola zadávacích výkazov, výmer s zadávacou projektovou dokumentáciou
- oslovovanie firiem a osôb k oceneniu prípadných nutných subdodávok, ich porovnanie a vyhodnotenie
- spolupráca so zadávateľmi k spresneniu ich technických požiadaviek
- konzultácie s nadriadeným v rámci kontroly a doplňovania informácií do ponúk
- spolupráca s výrobným oddelením v rámci doplňovania dokladov kvalifikácie a informácií do ponúk
- zostavenie nákladovej kalkulácie, zostavenie položkového rozpočtu a výkazu výmer
- tvorba harmonogramu postupu realizačných prác a finančného harmonogramu
- spolupráca s úsekom prípravy, zostavenie ponukového listu, technického popisu realizácie stavby
- cenové úpravy zákaziek, kontroly nákladov a kalkulácie

Reagovať na ponuku

Požiadavky na zamestnanca


- VŠ vzdelanie stavebného/technického zamerania
- komunikácia v nemeckom alebo anglickom jazyku
- skúsenosti v oblasti stavebníctva - výstavba IS.
- počítačová zručnosť
- 2 roky v obchodnej pozícii a min. 5 rokov v odbore technickom

O spoločnosti


Spoločnosť je súčasťou medzinárodne fungujúcej firemnej skupiny , poskytujúcej kvalitné služby a výborné technické zázemie.Zamestnanecké výhody, benefity


- 13. plat
- služobné vozidlo
- vzdelávanie
- firemné akcie

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Zdieľať cez:
Registrácia
Registrácia v našej pracovnej a personálnej agentúre je úplne zadarmo, bez akýchkoľvek poplatkov.
Zaregistrovať sa