VERMONT Holding

VERMONT Holding

Spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO od roku 2013.

Spoločnosť VERMONT Holding a.s. podniká v oblasti módy a potreba väčšieho množstva zamestnancov v našom sklade je sezónna v závislosti od jednotlivých kolekcií ako aj rôznych akcií či výpredajov.

V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni.

Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou. V súčasnosti spolupracujeme tak na Slovensku ako aj v Čechách.

Preto potvrdzujeme spokojnosť so spoluprácou so spoločnosťou PROPLUSCO, tým ju zároveň odporúčame a dávame jej kladnú referenciu.
partner