Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - ÚĽUV sa usiluje o propagáciu a podporu ľudových výrob a remesiel vrátane dokumentácie, publikačnej činnosti ako aj organizovania kurzov či prednášok v tejto oblasti. Naša činnosť si niekedy vyžaduje presťahovať väčšie množstvo artiklov v rámci našich skladových priestorov či prevádzok. V tejto súvislosti sme ako štátna inštitúcia povinný vyberať najvýhodnejšiu ponuku formou výberového konania. Spoločnosť PROPLUSCO bola úspešná v roku 2014 ako aj v roku 2016 a vo všeobecnosti môžeme povedať že s dodanými zamestnancami ako aj poskytnutými službami sme spokojní, služby sú vykonávané v primeranej kvalite a v dohodnutom čase.

Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným
potenciálnym klientom.
partner