NP Slovakia

NP Slovakia

So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2011. NP Slovakia podniká v oblasti výroby jednak pre sektor elekrotechnický ako aj automotive. Potreba väčšieho množstva zamestnancov v našej výrobe závisí od požiadaviek našich zákazníkov.

V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov.

Spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou. V súčasnosti spolupracujeme tak formou dočasného pridelenia zamestnancov ako aj formou poskytovania brigádnických služieb.

Našu spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO hodnotíme veľmi kladne a môžeme ju odporučiť ako spoľahlivého partnera.
partner