Novofruct

Novofruct

Od roku 2013 využívame služby spoločnosti PROPLUSCO. Spolupráca začala ako tzv. „brigádnický servis“ v čase dovoleniek našich kmeňových zamestnancov, či v prípade navýšenia potreby prác na našej prevádzke.

Zmenou legislatívy, konkrétne zákonníka práce od 01.03.2015 sme boli spoločnosťou PROPLUSCO upozornený na zmeny a boli nám navrhnuté operatívne riešenia v súlade s platnou legislatívnou. Spolupráca funguje naďalej formou zabezpečovania služieb.

Všeobecne môžeme odporučiť spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO a vyjadriť našu
spokojnosť.
partner