Next AV

Next AV

Naša spoločnosť Next AV s.r.o. sa zaoberá predajom značkových odevov a doplnkov značky NEXT, ktorá má pôvod vo Veľkej Británii. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity pre predajne v Bratislave, tak na pomocné práce na predajni ako aj na asistenciu pri predaji. Vo všeobecnosti hodnotíme našu spoluprácu pozitívne čoho dôkazom je aj vzájomná spolupráca od roku 2012.

Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a ďalej ju odporúčame.
partner