Hopi

Hopi

Spoločnosť Hopi SK Rodinná firma, založená v roku 1992. Prirodzeným rastom a tvorbou vlastného know-how sa spoločnosť HOPI stala jednou z najvýznamnejších logistických firiem v stredoeurópskom regióne.

Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa u nás riadi v závislosti od objednávok našich klientov či sezónnosti. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné práce v našich skladoch v Senci aj v Maduniciach.

Spoločnosť PROPLUSCO pre nás tiež vyhľadáva vhodných kandidátov na pozície vyššieho manažmentu.

Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO nás vždy v predstihu kontaktovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.
partner