Enbra

Enbra

Spoločnosť PROPLUSCO Services spol. s r.o., Bratislava pre našu spoločnosť vykonáva odpočty a to odpočty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacích telesách vo vyše 280 objektoch (bytoch a nebytových priestoroch) už tretí rok.

Služby, ktoré pre nás táto spoločnosť realizuje sú vo vopred dohodnutej kvalite a čase podľa našej vzájomnej zmluvy.

Súčasťou našej spolupráce je aj dodržiavanie ochrany osobných údajov a diskrétnosti. V tomto ohľade sme zatiaľ nezaregistrovali žiadne pochybenia zo strany tejto spoločnosti.

Všeobecne môžeme spoločnosť PROPLUSCO Services spol. s r.o. odporučiť ako spoľahlivého partnera pri realizácii odpočtov a týmto jej dávame kladnú referenciu aj pre ostatných potenciálnych či aktuálnych partnerov.
partner