DOKA Slovakia

DOKA Slovakia

Spoločnosť DOKA Slovakia sa zaoberá predajom a prenájmom debnenia vysokej kvality. Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa riadi v závislosti od dopytu, resp. sezónnosti stavebných prác.

Spoločnosť PROPLUSCO spol. s r.o. zabezpečuje pre našu spoločnosť potrebné personálne kapacity na pomocné práce v skladoch v Bratislave a v Banskej Bystrici (napr. čistenie debnenia a iné pomocné práce).

Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO nás vždy v predstihu kontaktovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce.

Spoločnosti PROPLUSCO spol. s r.o. preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.
partner