Ceit

Ceit

So spoločnosťou Proplusco spolupracujeme od roku 2014, vybrali sme si ju úplne náhodne spomedzi velkého množstva personálnych agentúr na slovenskom trhu a s výberom sme do dnešného dňa spokojní. Firma Proplusco nám zabezpečuje personálne kapacity na viacerých pozíciách, využívame či už
personálny leasing alebo recruitment. Práca s ľuďmi je náročná a veľakrát si vyžaduje pohotové riešenia. Často sa dopyt po zamestnancoch objaví až na poslednú chvíľu, spoločnosť však dokáže pružne reagovať na naše požiadavky a dodať personál v potrebnom množstve a kvalite. Proplusco má dobre zadefinované právomoci v spoločnosti, ja jasne dané, koho je potrebné kontaktovať pri riešení administratívnych, obchodných a operatívnych záležitostiach.

Spoluprácu s touto agentúrou odporúčame.
partner