Brenntag Slovakia

Brenntag Slovakia

Brenntag Slovakia je spoločnosť špecializovaná na distribúciu chemikálií pre priemyselných zákazníkov. So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme už od roku 2011. Príležitostne si objednávame pomocných pracovníkov na pomocné práce na našej prevádzke v Pezinku.

Spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO hodnotíme kladne, tak prístup obchodného oddelenia, ako aj projektových manažérov, ktorí zabezpečujú pre nás potrebné pracovné sily. Spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy ústretová a flexibilne reagovala na naše požiadavky v medziach neustále sa meniacej legislatívy v oblasti pracovného práva.

Spoločnosti PROPLUSCO dávame z toho dôvodu kladnú referenciu.
partner