Agence EMOTIONS

Agence EMOTIONS

Spoločnosť Agence EMOTIONS, s.r.o. prevádzkuje maloobchodnú sieť predajní s čerstvými potravinami. Potreba väčšieho množstva nárazových prác nám vzniká najmä v súvislosti s inventarizáciou našich predajní, ktoré prebiehajú pravidelne. V tejto súvislosti je pre nás spoločnosť PROPLUSCO spoľahlivým partnerom a v prípade našej požiadavky nám zabezpečuje potrebné kapacity.

Takisto spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO pri nábore nových zamestnancov, ktorých zamestnávame formou dočasného pridelenia na pozícii predavač/predavačka.

Kladne hodnotíme prístup projektovej manažérky, ktorá zabezpečuje pomocných pracovníkov na inventúry ako aj náborovej pracovníčky, ktorá pre nás na základe našich objednávok vyhľadáva už spomínané predavačky/predavačov.

Preto dávame spoločnosti PROPLUSCO kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným retailovým spoločnostiam prípadne iným klientom.
partner