Premac

Premac

Na základe výsledkov dlhoročnej spolupráce s uvedenou spoločnosťou vyslovuje firma Premac, spol.
s r.o. Bratislava, spokojnosť so službami a disciplínou zamestnancov pri plnení nami požadovaných
výrobných úloh. Taktiež pozitívne hodnotíme aj prístup zodpovedných manažérov a pracovníkov
vedenia pri plánovaní zamestnancov podľa našich požiadaviek.

V prípade nezmeneného partnerského prístupu a plnenia našich požiadaviek, naša firma plánuje aj
do budúcnosti využívať služby spoločnosti PROPLUSCO.
Download reference in PDF