Plastic Omnium Auto Exteriors

Plastic Omnium Auto Exteriors

Naša spoločnosť spolupraouje so spoločnošťou PROPLUSCO spol. s,r.o poskytujúcou personálne
služby. Na základe doterajších skúseností sme sa presvedčili, že PROPLUSCO spol. s.r.o možno považovať za
seriózneho partnera v oblasti poskytovania personálnych služieb.

Oceňujeme prístup ku všetkým našim požiadavkám, ako aj spôsob spolupráce. Služby spoločnosti
PROPLUSCO spol. s.r.o sú dodávané vo vysokej kvalite a dohodnutých termínoch.

Služby spoločnosti PROPLUSCO spol s.r.o môžeme jednoznačne odporučiť aj ich ďalším
potenciálnym klientom.
Download reference in PDF