Hopi

Hopi

Spoločnosť Hopi SK Rodinná firma, založená v roku 1992. Prirodzeným
rastom a tvorbou vlastného know-how sa spoločnosť HOPI stala jednou z najvýznamnejších
logistických firiem v stredoeurópskom regióne.

Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa u nás riadi v závislosti od objednávok našich
klientov či sezónnosti. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné
personálne kapacity na pomocné práce v našich skladoch v Senci aj v Maduniciach.

Spoločnosť PROPLUSCO pre nás tiež vyhľadáva vhodných kandidátov na
pozície vyššieho manažmentu.

Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO nás vždy v predstihu kontaktovala o nových
skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce.
Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.
Download reference in PDF