Ceit

Ceit

So spoločnosťou Proplusco spolupracujeme od roku 2014, vybrali sme si ju úplne náhodne spomedzi
velkého množstva personálnych agentúr na slovenskom trhu a s výberom sme do dnešného dňa
spokojní.
Firma Proplusco nám zabezpečuje personálne kapacity na viacerých pozíciách, využívame či už
personálny leasing alebo recruitment.
Práca s ľuďmi je náročná a veľakrát si vyžaduje pohotové riešenia. Často sa dopyt po zamestnancov
objaví až na poslednú chvíľu, spoločnosť však dokáže pružne reagovať na naše požiadavky a dodať
personál v potrebnom množstve a kvalite.
Proplusco má dobre zadefinované právomoci v spoločnosti, ja jasne dané, koho je potrebné kontaktovať
pri riešení administratívnych, obchodných a operatívnych záležitostiach.

Spoluprácu s touto agentúrou odporúčame.
Download reference in PDF