CCS Cargo Customs Service

CCS Cargo Customs Service

Spoločnosť CCS Cargo Customs Service s.r.o. pôsobí na Slovensku v oblasti logistiky od roku 1998.
So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2014. Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa riadi
v závislosti od potrieb našich klientov, prípadne neočakávaných nárazových prác. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu
spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné brigádnické práce podľa našich požiadaviek
v Bratislave - Dúbravke.

Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným potenciálnym
klientom.
Download reference in PDF