Alza

Alza

História spoločnosti ALZA sa píše od r. 1994, kedy fungovala ešte pod hlavičkou fyzickej osoby,
významné postavenie na českom trhu si začala budovať od roku 1998. Na Slovensku pôsobí spoločnosť od roku
2004. Veľký záujem zákazníkov a nárast obratu nás presvedčil, že na Slovensku má Alza.cz popredné miesto. Aj
tento fakt viedol k tomu, že v roku 2011 Alza.cz rozšírila svoju sieť o nové pobočky v Nitre, Trenčíne, Trnave,
Žiline, Košiciach a v Prešove. V novembri 2011 bola otvorená nová centrála v Bratislave so showroomom.
Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa riadi v závislosti od predajov, či sezónnosti. Spoločnosť
PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné služby v našom
logistickom centre v Senci.

V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje
potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť
PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu
venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni.

Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.
Download reference in PDF