Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
nápis zvýšenie stravného na modrom pozadí, ruka s peniazmi
Späť na začiatok
zákon

Práca na dohodu popri zamestnaní

kariéra

Reč tela na pracovnom pohovore: aký dojem urobíte aj bez jediného slova?

Späť na začiatok

zákon

Zmena stravného od 1.5.2022

nápis zvýšenie stravného na modrom pozadí, ruka s peniazmi
Autor
Ing. Martina Némethová

22.4.20222 min. čítania

Vážení čítatelia,

v súlade s opatrením č. 116/2022 Z.z. o sumách stravného, ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej MPSVaR), od 1.5.2022 dochádza k zmene výšky stravného. So zmenami výšky stravného úzko súvisia aj úpravy iných veličín pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov.  

Sumy stravného podľa opatrenia MPSVaR sa zvyšujú nasledovne.

  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Stravovanie

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorého pracovná zmena trvá viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení.


Pokiaľ nemá zamestnávateľ možnosť poskytovať jedlo, môže stravovanie zabezpečiť:
  1. Prostredníctvom stravovacej poukážky, prípadne stravovacej karty – v hodnote najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (6 Eur).  Od 1.5.2022  je minimálna hodnota stravného lístka 4,50 Eur (75% zo 6 Eur).  
  2. Poskytovaním finančného príspevku na stravovanie. Finančný príspevok na stravovanie musí byť najmenej vo výške 2,48 Eur a najviac vo výške 3,30 Eur.


Okrem toho zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný a nepodlieha zdaneniu.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však za každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Od 1.5.2022 je to najmenej 2,48 Eur (55% z 4,50 Eur) a  najviac suma 3,30 Eur (55% zo 6 Eur).

Zvyšnú časť si platí zamestnanec sám.

Všetky formy stravovania musia byť poskytnuté vopred, v opačnom prípade sa musí oneskorene poskytnutá hodnota zdaniť a odviesť odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Rovnako to platí aj v prípade, ak je zamestnancovi poskytnutá hodnota stravovania nad rámec stanovený zákonom.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Pracujúci na základe dohôd, vykonávaných mimo pracovného pomeru, nárok na stravné nemá.

Späť na začiatok