Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Proplusco praca brigada, práceneschopnosť, práca na dohodu a pn
Späť na začiatok
kariéra

Výnimočný zamestnanec – jeho 7 návykov a povahových čŕt

kariéra

Najvyhľadávanejšie zručnosti na pracovnom trhu: Máte ich všetky?

Späť na začiatok

zákon

Práca na dohodu a PN - poznáte svoje nároky?

Proplusco praca brigada, práceneschopnosť, práca na dohodu a pn
Autor
Ing. Martina Némethová

6.11.20193 min. čítania

V princípe platí, že každý, kto si zo svojej mzdy, či odmeny platí odvody na nemocenské poistenie, má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a na nemocenské dávky. Preto vyplácanie týchto nárokov sa týka nielen zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj tých, ktorí pracujú na základe niektorých foriem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Koho sa nárok týka

Pokiaľ u zamestnávateľa vykonávate pracovné činnosti na základe uzatvorenej Dohody o vykonaní práce alebo Dohody o pracovnej činnosti a budete lekárom uznaní za dočasne práceneschopných, zamestnávateľ je povinný vyplatiť vám náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Podmienkou je, že obe formy dohôd sú uzatvorené na výkon pravidelných prác.

Komu nárok nevzniká

Nárok na náhradu príjmu a nemocenské dávky nemá ten, kto za svoju prácu poberá len nepravidelný príjem. Za zamestnanca s právom na nepravidelný príjem sa považuje dohodár, ktorému dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru trvá iba jeden alebo menej ako jeden kalendárny mesiac. Pri nepravidelnom príjme za z odmeny neplatia odvody na nemocenské poistenie, preto nevzniká ani nárok na náhradu príjmu, či nemocenské dávky.

Odvod na nemocenské poistenie sa neplatí ani pri prácach vykonávaných na základe Dohody o brigádnickej práci študenta, preto pri tejto forme pracovnoprávneho vzťahu nevzniká nárok na náhradu príjmu pri dočasne pracovnej neschopnosti a ani na nemocenské dávky.

V prípade, že ste poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, neplatíte z odmeny žiadne odvody na nemocenské poistenie, preto i tu platí, že nárok na náhradu prímu a následne na nemocenské dávky vám nevzniká.

Práceneschopnosť a vaše nároky

Náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ najdlhšie po dobu 10 kalendárnych dní.

V prípade, že vaša práceneschopnosť pretrváva, ďalšie dni už vypláca Sociálna poisťovňa formou nemocenských dávok.

Výška náhrady príjmu počas prvých troch dní pracovnej neschopnosti je 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca, v období od štvrtého do desiateho dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti 55% denného vymeriavacieho základu. Nemocenské dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou sú vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Zjednodušene to znamená, pokiaľ by váš denný vymeriavací základ bol 10 Eur, prvé tri dni by ste dostali 2,50 Eur denne a od štvrtého dňa 5,50 Eur denne.

Povinnostiam sa tiež nevyhnete

Nezabudnite však zamestnávateľovi odovzdať doklad od lekára nielen na začiatku vzniku pracovnej neschopnosti, ale aj doklad o pokračovaní pokiaľ vaša pracovná neschopnosť prechádza aj do nasledujúceho mesiaca a samozrejme aj doklad o ukončení pracovnej neschopnosti. Pokiaľ vám vznikne nárok aj na nemocenské dávky, zamestnávateľ je povinný zaslať potrebné doklady na Sociálnu poisťovňu, nemusíte mať s tým žiadne starosti.

Späť na začiatok