Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
nápis zmena v zákone na modrom pozadí a fotka otca s dcérou na hlave
Späť na začiatok
pohovor

zákon

Pracovná zmluva po novom

Späť na začiatok

zákon

Otcovská dovolenka

nápis zmena v zákone na modrom pozadí a fotka otca s dcérou na hlave
Autor
Ing. Martina Némethová

23.1.20233 min. čítania

Otcovská dovolenka – nová možnosť pre otcov od 1.11.2022 


Novela Zákonníka práce od 1.11.2022 (ďalej len ZP) v prípade rodiča - otca nahradila pôvodný pojem rodičovská dovolenka pojmom otcovská dovolenka. Otcovská dovolenka patrí mužovi, ktorý sa stará o narodené dieťa. Nárok patrí otcovi v trvaní 14 kalendárnych dní najneskôr do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, takže obaja rodičia môžu spoločne stráviť čas doma so svojim dieťaťom  dva týždne. Muž sa môže rozhodnúť, či túto možnosť využije alebo nie.

V prípade, že by muselo byť dieťa hospitalizované, môže sa obdobie šiestich týždňov predĺžiť ak prvý deň hospitalizácie spadá do prvých šiestich týždňov. 


Počas otcovskej dovolenky má otec nárok na otcovské. Sú to nemocenské dávky rovnako ako aj materské u matky. Vypláca ich Sociálna poisťovňa. Matka dieťaťa má tiež nárok i počas čerpania otcovskej dovolenky na nemocenské dávky formou materského, prípadne na rodičovský príspevok.


Podmienky nároku na otcovské sú rovnaké ako pri dávkach materského u matky.

Otec musí byť nemocensky poistený minimálne 270 dní v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na otcovské, starať sa o dieťa, a v prípade, že je otec SZČO, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni. 


Novelou ZP sa pre otca zvýšila aj ochrana pred prepustením.

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, ktorou je aj dátum oznámenia nástupu na otcovskú dovolenku, ktorý však nemôže byť skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

So zamestnancom, ktorý čerpá otcovskú  dovolenku, môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len výnimočne v prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o dieťa. Skončenie musí byť v písomnej forme a zamestnávateľ musí skončenie pracovného pomeru odôvodniť písomne, inak je neplatné. 


Dva týždne nie je veľa, ale určite nielen otcovia, ale i mamičky ocenia túto možnosť intenzívne stráviť spoločný čas so svojim dieťatkom bez stresu v pohodlí domova.

Späť na začiatok