Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Ilustračný obrázok
Späť na začiatok
kariéra

Návod, ako pracovať popri materskej alebo rodičovskej dovolenke

novinky-v-propluscu

# Vy sa pýtate, my odpovedáme!

Späť na začiatok

dôchodcovia

#1 Pýtate sa: od 1. Júla 2018 - odvodová úľava pre dôchodcov

Ilustračný obrázok
Autor
Tím Proplusco

14.8.20183 min. čítania

Pani Janka nám do redakcie napísala mail s otázkou #1 – „Ako to je po novom, s odvodovou výnimkou pre dôchodcov?“

#1 My odpovedáme: Od 1. júla vstúpila do platnosti nová úľava. Vďaka nej dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu si môžu uplatniť odvodovú výnimku na sociálne poistenie.  To znamená, že čistá mzda narastie a zamestnávateľ bude platiť nižšie odvody.

 

Odvodová výnimka platila v minulosti len pre študentov, ktorí pracovali na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Tento krát si túto úľavu môžu uplatniť aj dôchodca, ktorý pracuje na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti,  a to v prípade, že poberá:

- invalidný dôchodok

- invalidný výsluhový dôchodok

- starobný dôchodok

- predčasný starobný dôchodok

- výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku

 

Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, t. j. určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade ak príjem dôchodcu z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

 

Dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne, alebo si ho môžete stiahnuť priamo TU.

 

Celková výška odvodov platených za dôchodcu závisí nielen od výšky jeho príjmu, ale aj od typu jeho dôchodku“

 

 

Ak mesačný príjem z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku na sociálne poistenie presiahne 200 eur, zamestnanec a aj zamestnávateľ budú platiť z príjmu presahujúceho 200 eur sociálne poistenie.

Rozdiely v platených sociálnych a zdravotných odvodoch medzi jednotlivými skupinami dôchodcov sú nasledovné:

 

Odvody z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu presahujúceho sumu 200 eur (resp. odvody z dohody dôchodcu bez odvodovej výnimky)

Druh dôchodku

starobný dôchodok, výsluhový dôchodok (ak poberateľ dovŕšil dôchodkový vek)

invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok

predčasný starobný dôchodok

Druh poistenia

Zamest- nanec

Zamest- návateľ

Zamest- nanec

Zamest- návateľ

Zamest- nanec

Zamest- návateľ

Nemocenské

-

-

 

 

-

-

Starobné

4 %

14 %

4 %

14 %

4 %

14 %

Invalidné

-

-

3 %

3 %

-

-

Poistenie v nezamest- nanosti

-

-

-

-

-

-

Úrazové

-

0,80 %

-

0,80 %

-

0,80 %

Garančné

-

0,25 %

-

0,25 %

-

0,25 %

Rezervný fond solidarity

-

4,75 %

-

4,75 %

-

4,75 %

Sociálne poistenie spolu

4 %

19,80 %

7 %

22,80 %

4 %

19,80 %

Zdravotné poistenie spolu

0 %

0 %

0 %

0 %

4 %

10 %

Zdroj: www.podnikajte.sk

Späť na začiatok