POTREBUJETE PRACOVNÍKOV?

alebo volajte 02 / 654 12 143

Dajte nám o sebe vedieť
a pošlite nám svoj životopis.

Chcete pracovať?

Mzdová kalkulačka

Viac informácií o voľných
pracovných ponukách
sa dozviete na:

Brigady.info

Finančný účtovník

Úväzok

plný úväzok

Ohodnotenie

dohodou

Požadované vzdelanie

Vysoká škola

Lokalita

Bratislava

Typ práce

Finančný účtovník je zodpovedný za správu a včasné zasielanie všetkých prichádzajúcich a interných dokumentov, zabezpečuje riadny tok dokumentov medzi účtovným oddelením, FSSC a operačným oddelením a udržuje proaktívne rozhranie medzi zákazníkmi, dodávate

Náplň práce

Hlavné pracovné činnosti:

- Kontrolovanie finančných výkazov, účtovných kníh a účtov
- Spracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných uzávierok
- Spracovávanie výkazov pre potreby orgánov štátnej správy
- Odpovedanie na odborné otázky komplexnejšieho charakteru klientom a zamestnancom
- Pripravovanie reportov pre vedenie spoločnosti alebo klientov
- Realizácia pravidelných kontrol
- Spracovanie účtovných dokladov a zostavovanie účtovných výkazov
- Komunikácia s orgánmi štátnej správy, finančnými orgánmi, štatistickými orgánmi
- Program fixných aktív, mesačné zúčtovanie, ročná inventarizácia
- Kontrola správnosti faktúr
- Sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch a kontrola účtovných operácií podľa štandardov a platnej legislatívy
- Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva
- Zabezpečovanie každodenných pracovných aktivít týkajúcich sa účtovníctva.

Mám záujem o ponuku

Kontaktná osoba
Mgr. Martina Sliviaková
421911966599
martina.sliviakova@proplusco.sk

kontakt

PROPLUSCO spol. s r.o.
Staré Grunty 36
Bratislava 841 04

Obchodné oddelenie
mobil: 0911 966 599
tel./fax.: 02/654 12 143
E-mail: info@proplusco.sk

Copyright©2012 for PROPLUSCO by visibility